Trikové balíčky

Článek zabývající se problematikou trikových balíčků.

Tento článek bychom rádi zaměřili na otázku týkající se kouzelnických karet, respektive tzv. trikových balíčků. Které ulehčí karetní triky. Rozhodli jsme se, na základě dotazů, a různých zpětných vazeb, které Dokonalý Trik dostává od přátel a samozřejmě i od zákazníků.


Co to vlastně trikový balíček je?

Na první pohled se může zdát, že je to obyčejný balíček karet. Není tomu tak, jedná se speciální kouzelnické karty, respektive upravenou sadu karet.  Tyto karty mají za úkol hlavně zpestřit kouzla s kartami, zvýšit efekt triku a především mohou i ulehčit složité manipulace s kartami. Musíme si však uvědomit jak upravené žolíkové karty jsou. Existují balíčky karet, které mají různé druhy potisků, můžou být cinknuté, tím se myslí namarkované – označené, jsou kónicky seříznuté či mají různé milimetrové odlišnosti v rozměru. Jistě bychom nalezli i další možnosti úprav, avšak toto je stěžejní.

Právě s předcházejícím odstavcem souvisí odpovědi na vaše připomínky a dotazy. Existuje mnoho začínajících kouzelníků, kteří si objednají trikové karty a jsou nemile překvapeni, když zjistí, že trikový balíček je otevřen. Domnívají se, že byly napálení, a že obdrželi poškozený balíček. A zde sehrávají roli zkušenosti a znalosti pokročilých a zkušených kouzelníků.

Karetní továrny či produkce jako je například USPCC , vyrábí běžné karty –tím myslíme nijak rozměrově neupravené, tento balíček je zalepen originální samolepkou, zafoliován a předán do prodejen.

Veškeré úpravy, které jsou potřebné pro kouzelnické karty, již musí vytvářet právě kouzelnické továrny a produkce. Kouzelnické továrny nakoupí obyčejné balíčky, musí je otevřít a začnou sestavovat trikové balíčky podle nejrůznějších požadavků. Jako příklad uvedeme nejběžnější trikový balíček Svengali, ten je specifický tím, že polovina balíčku jsou normální karty a druhá polovina balíčku jsou karty stejné hodnoty a k tomu ještě o několik desetin milimetru seříznuté. Tato zmíněná úprava je prováděna v kouzelnických továrnách, kde mají na tyto úpravy příslušné vybavení. Představa, že by tato speciální úprava byla prováděna přímo v originálních karetních továrnách je opravdu milná, neboť by to samotný trikový balíček mnohonásobně prodražilo, navíc a to jeto hlavní, tisknou karty. Druhým případem jsou speciální kouzelnické karty tzv. Gaff balíčky. Mnoho trikových gaff balíčků může být zapečetěno, tak jak to známe, když si koupíme obyčejné žolíkovi karty, a jiné opět nemusí – záleží skutečně na tom, zda je balíček sestavován před nebo po výrobě v karetní továrně. Jako příklad uvedeme trikové balíčky Bicycle k triku Code, či Gaff Madison Gamblers, oba tyto balíčky jsou zapečetěné, neboť k výrobě došlo na zakázku přímo v karetní továrně. Avšak Bicycle Delux gaff balíček je otevřen a nezapečetěn, pouze je umístěn do originálního přebalu. Je to z toho důvodu, že je ručně sestavován z různých karet od Bicycle. Samozřejmě i cena tomu bude odpovídat, tyto na zakázku dělané balíčky se mohou pohybovat v rozmezí 600 – 2000 Kč zatímco ručně sestavované či upravené, až v kouzelnických továrnách, se budou pohybovat do 500 Kč. Je to skutečnost, se kterou je třeba počítat, aby především začínající kouzelníci, nebyli posléze překvapeni z výše popsaných důvodů.

Pokusíme se to ještě jednou shrnout:

1. Pokud jsou speciální kouzelnické karty na zakázku dělány přímo v karetních továrnách, bude balíček zapečetěn a zafóliován. Tomu samozřejmě bude i odpovídat mnohem vyšší cena. Týká se to především speciálních trikových balíčků, které souhrnně označujeme jako Gaff deck.

2. Pokud je balíček upravován posléze až v kouzelnických továrnách, bude z 99% vždy otevřen a zabalen pouze do přebalu. Cena těchto karet je mnohem nižší. Jedná se hlavně o balíčky, které na sobě nesou ROZMĚROVOU úpravu jako je Svengali deck, Striper deck, či balíček k triku Edge.

Za Kouzelnický obchod Dokonalý Trik mohu skutečně potvrdit, že veškeré zboží v podobě trikových balíčků a různých speciálních kouzelnických karet je skutečný originál, nikterak nepoužíván a že opravdu pouze záleží na výrobě těchto balíčků.

Doufáme, že tento článek objasní, některé milné představy a naopak obohatí ty, kteří se o kouzlení teprve začali zajímat. DT